Privatlivspolitik

Helgstrand Denmarks behandling af personoplysninger om jobansøgere, kunder, leverandører, forhandlere mv.

 I forbindelse med EU’s persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi informere dig om Helgstrand Denmarks behandling af personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort forklarer hvilke persondata, vi indhenter fra dig og om, hvordan vi bruger disse oplysninger.

Helgstrand Denmark ApS
Uggerhalnevej 80
9310 Vodskov
CVR-nr.: 32076017

er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

1. Formål med behandlingen af personoplysninger

Hos Helgstrand Denmark vil vi løbende behandle forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med, at du hos Helgstrand Denmark er jobansøger, nuværende eller forhenværende kunde, leverandør, forhandler, deltager i vores arrangementer/konkurrencer, besøgende på vores hjemmeside og/eller modtager af nyhedsbrev og/eller.

Er du jobansøger, er formålet med vores behandling af dine personoplysninger at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer med henblik på eventuel ansættelse.

Er du nuværende eller forhenværende kunde (eller kontaktperson ved en kunde) er formålet med behandlingen af dine oplysninger at kunne foretage den administration, der er knyttet til køb og salg af Helgstrand Denmarks produkter, herunder forsendelse af produktet. Derudover anvendes dine oplysninger til at udføre kundeservices via e-mail eller telefon, herunder i forbindelse med besvarelser af konkrete spørgsmål i forhold til køb, produktvejledning og i forbindelse med udsendelse af nyheder. Oplysningerne anvendes herudover til interne statistiske formål.

Er du kontaktperson ved en af vores leverandører eller forhandlere er formålet med behandlingen af dine oplysninger at kunne foretage den administration, der er knyttet til leverancerne og det løbende samarbejde, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og forhandlere.

Er du deltager i et af vores arrangementer eller konkurrencer, eksempelvis det årlige julearrangement, en Facebook-konkurrence eller en Instagram-konkurrence mv., er formålet med vores behandling af personoplysningerne at kunne forestå den administration, der er forbundet med afholdelsen af det relevant arrangement og/eller konkurrence.

Er du besøgende på vores hjemmeside er formålet med behandlingen at optimere brugeroplevelsen, at føre statistik over aktiviteten på hjemmesiden samt at understøtte vores markedsføring.

Har du givet samtykke til at være modtager af vores nyhedsbrev, er formålet med behandlingen markedsføring af vores produkter og ydelser, invitation til særlige arrangementer, inspiration samt konkretisering af vores nye produkter og eventuelle kampagner og tilbud.

 

2. Kategorier og typer af personoplysninger

Når du handler/samarbejder med os, opretter vi dig i vores økonomisystem, hvor vi behandler en række personoplysninger:

Om jobansøgere behandler vi følgende personoplysninger:

 • dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV
 • alder, køn, ansættelsesland, afdeling, segment/funktion, lønramme, løn
 • oplysninger indhentet fra referencer
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Om besøgende på vores hjemmeside behandler vi følgende personoplysninger:

 • oplysninger om din færden på vores hjemmeside, eksempelvis information, som er indhentet gennem brug af cookies, som du læser og godkender, når du besøger vores hjemmeside
 • vi indhenter bl.a. følgende oplysninger: den type af enhed, du bruger, til at besøge vores hjemmeside, operativsystemet, din IP-adresse, din generelle geografiske placering (oplyst af din IP-adresse), hvilken browser, du bruger, og om og hvordan, du interagerer med indholdet på vores webside

Om kunder samt kontaktpersoner hos forhandlere og leverandører behandler vi følgende personoplysninger:

 • kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • købs- og betalingshistorik
  Om deltagere i vores arrangementer og/eller konkurrencer behandler vi følgende personoplysninger:
 • kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • evt. oplysninger om bankkonto

Om modtagere af vores nyhedsbrev behandler vi følgende personoplysninger:

 • navn
 • e-mailadresse
 • evt. fødselsdato (frivilligt)

3. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om jobansøgere er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser, herunder at kunne vurdere ansøgernes egnethed til den pågældende stilling. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om vores kunder, forhandlere og leverandører (samt kontaktpersoner ved disse) er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde kontraktforholdet. Derudover er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, herunder dokumentere forhold, der knytter sig til kunde-, forhandller- og leverandørforhold. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om personer, der er modtagere af vores nyhedsbreve, er vedkommendes samtykke. Samtykket kan trækkes tilbage af vedkommende til enhver tid. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 7 samt markedsføringslovens § 10.

Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside samt deltagere i arrangementer og konkurrencer er, at vi kan varetage vores legitime interesser, herunder forbedre brugeroplevelsen for besøgende på vores hjemmeside, besvare dine forespørgsler vedrørende produkter, levering mv. samt at kunne opsætte arrangementer og konkurrencer. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

4. Modtagere af personoplysninger

Videregivelse eller overladelse af oplysninger om dig vil ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Evt. inkassovirksomhed
 • Leverandører af vores produkter, eksempelvis fragtfirmaer
 • Leverandører af cookietjenester, jf. vores cookiepolitik
 • Andre virksomheder i koncernen som led i markedsføringstiltag
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler
 • Eksterne rådgivere

Vi anvender Mailchimp som databehandler ved udsendelse af vores nyhedsbreve. Mailchimp er beliggende i USA og selskabet er tilsluttet den såkaldte EU-US Privacy Shield ordning, der udgør retsgrundlaget for overførsel af oplysninger til USA. Du kan til enhver tid få oplysning om eller evt. en kopi af, hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til USA.

 

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer bogføringsmateriale, herunder fakturaer, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Efter denne periode slettes materialet, medmindre konkrete omstændigheder eller krav i lovgivningen tilsiger, at vi opbevarer materialet længere. Vi sletter øvrige personoplysninger om vores kunder, forhandlere og leverandører (samt kontaktpersoner ved disse) 5 år efter, at kontraktforholdet er ophørt, medmindre konkrete omstændigheder eller krav i lovgivningen tilsiger, at vi opbevarer materialet længere.

Hvis du som jobansøger ikke fik job hos os, sletter vi de personoplysninger, som vi har behandlet i forbindelse med din jobansøgning, senest 6 måneder efter datoen for ansøgningsfristen.

Vi sletter personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside samt om deltagere i vores arrangementer og/eller konkurrencer, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for, at vi kan forfølge de formål, som oplysningerne er indhentet til brug for.

Vi sletter personoplysninger om modtagere af vores nyhedsbrev, hvis de trækker deres samtykke tilbage.

E-mails slettes manuelt hvert år i januar. Opbevaring i længere tid kan ganske undtagelsesvist forekomme, hvis det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at anmode om at få korrigeret de personoplysninger, vi behandler om dig, hvis du mener, at oplysningerne er upræcise eller forkerte. Du har desuden ret til at gøre indsigelse over for vores behandling af personoplysninger, ligesom du har ret til at anmode om at få slettet personoplysninger, som vi behandler om dig. Endelig har du ret til såkaldt dataportabilitet. Du kan læse mere om dine rettigheder i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Henvendelser vedrørende behandling af personoplysninger kan rettes til:

 

Direktør, Marianne Helgstrand
Tlf.: +45 21 41 61 06
E-mail: marianne@helgstranddenmark.dk

 

eller til:

 

Marketingansvarlig, Janni Korsbæk
Tlf.: +45 28 70 64 17
E-mail: it@helgstranddressage.dk

0

Din varekurv